زمین معدن طارم طی این دو سال مجموعه‌ای از عملیات و کارهای اکتشافی را انجام داده‌است که از جمله مهمترین آن در زمینه‌های: پی جویی، طرح اکتشافی، گزارش پایان اکتشاف، ثبت محدوده در کاداستر، مغناطیس‌سنجی، ژئوالکتریک، مطالعات آبی و مهم‌تر از آن مطالعات و پروژه‌های علمی- دانشگاهی است. در ادامه می‌توانید به قسمتی از فعالیت‌های صورت گرفته در این شرکت دسترسی داشته‌باشید.

 

پی‌جویی

طرح اکتشاف

گزارش پایان اکتشاف

ثبت محدوده در کاداستر

مغناطیس سنجی

ژئوالکتریک(IP,RS) در معدن

مسئول فنی معادن

کارشناسی برای تغییر  کاربری اراضی

 

مطالعات سطح آبهای زیرزمینی 

مطالعات دانشگاهی، پژوهشی-اجرایی

نقشه‌های زمین‌شناسی

نقشه‌های توپوگرافی