يكي از ويژگي‌هاي الكتريكي زمين، وجود تغييرات هدايت الكتريكي در سنگ‌ها و كاني‌ها است. اين ويژگي، بكارگيري روش‌هاي الكتريكي را امكان پذير ساخته است. يكي از مهمترين روشهاي الكتريكي روش مقاومت ويژه مي‌باشد. اين روش مي‌تواند اطلاعات زمين شناسي زيرسطحي سودمندي فراهم نمايد كه معمولاً اين اطلاعات را نمي‌توان با هزينه كم، توسط روش‌هاي ژئوفيزيكي ديگر به دست آورد. از كاربردهاي روش مقاومت ويژه تشخيص كانالهاي مدفون، مطالعات آب‌هاي زيرزميني، زمین لغزش و همچنين مطالعه مناطق كارستيك، حفرات طبيعي و مصنوعي زيرزميني است.

با استفاده از روش مقاومت ویژه می‌توان به: 1- شناسایی لایه‌های زمین از سطح تا عمق حدود 500 متری بدون حفاری 2- تعیین بهترین محل حفر چاه آب 3- تعیین میزان آبدهی 4- شناسایی و تفکیک سفره‌های آب شور از شیرین 5- تعیین حداکثر عمق حفاری 6- تعیین عمق سنگ کف و ضخامت لایه های ابدار پرداخت.

تجهیزات لیتوس جهت آب یابی:

 دستگاه ژئوالکتریک IPRSW-888 (به همراه تبلت( wi-fi) و آمپرمتر)

شرکت لیتوس با بهره‌گیری از دانش فنی و تخصصی سعی در ارائه بهترین و دقیق‌ترین خدمات در زمینه ژئوفیزیک و آب‌یابی را دارد.
 
 * تعیین بهترین محل حفر چاه آب

 * مطالعات زیست محیطی و تعیین محل مناسب جهت دفن پسماندهای خانگی و صنعتی

 * مطالعات منابع آب در مناطق آبرفتی (اکتشاف آب، تعیین محل با تراوایی بیشتر، تعیین سطح ایستابی و عمق حفاری، به نقشه درآوردن سنگ کف، مطالعه سفره‌های آب زیرزمینی، تفکیک شوری و شیرینی آب‌های زیرزمینی)

 * اکتشاف آب در سازند‌های سخت ( منابع آب کارستیک )

جهت حفر چاه عمیق برای مصارف صنعتی، کشاورزی، خانگی می‌توانید به شرکت لیتوس مراجعه کرده و از تخصص همکاران در این زمینه بهره‌مند شوید.

لیست پروژه‌های اجرایی شرکت لیتوس در زمینه آب‌یابی

pdf آموزشی در رابطه با آب زیرزمینی

مقاله پهنه بندی مناطق مناسب دفن پسماند شهری با استفاده از روش WLCدر محیطGIS

مقاله پهنه بندی مناطق مناسب برای دفن پسماند شهری با استفاده از روش هم پوشانی شاخص

مقاله ارزیابی جایگاه دفن پسماند شهری با استفاده از پی جویی های ژئوالکتریک

جهت آشنایی با دستگاهها و تجهیزاتی که لیتوس در زمینه مطالعات آبیابی مورد استفاده قرار میدهد، میتوانید به بخش معرفی شرکت، تجهیزات شرکت لیتوس مراجعه نمایید.