با توجه به فعالیت شرکت در بخش اکتشافات معدنی، مطالعات آبی و پسماند و برخی فعالیت‌های کاملا تخصصی که همگی در سایت عنوان شده است، تاکنون مستقیما در این امر سرمایه‌گذاری نشده و بیش‌تر به‌شکل نمایندگی و کارگزاری در برخی از خرید و فروش‌های مواد معدنی همچون انواع کلوخه‌ها و کنستانتره‌ها ورود نموده‌ایم. همه موارد فوق نیز در بخش بازرگانی بطور کامل شرح داده شده است.