ژئوفیزیک اکتشافی

روش پتانسیل‌خودزا

 اصول ژئوالکتریک‌کاربردی

اکتشاف ذخایر معدنی

 زمین‌شناسی ایران

گرانی‌سنجی کاربردی

ژئوفیزیک کاربردی 1 

ژئوفیزیک کاربردی2

زمین‌شناسی‌برای مهندسین 

چاه‌نگاری

رسوب‌شناسی

 زمین‌شناسی‌اقتصادی کاربردی

سنگ‌شناسی رسوبی

 

 سنگ‌شناسی دگرگونی 

واژه‌نامه علوم زمین 

اصول اکتشافات

 ژئوشیمیایی 

مقدمه‌ای بر کاوش ژئوفیزیکی

 

پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین 

زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک

کانسارهای معدنی فلزی‌

وغیرفلزی

 

 زمین‌شناسی عمومی

       

 اصول ژئوشیمی

اصول روش پتانسیل معدنی

 لرزه‌شناسی مدرن جهانی

 

    زمین‌شناسی ایران

 پترولوژی

      

پردازش سیگنال گسسته درزمان

     مبانی زمین‌شناسی     

 

GEODYNAMICS 

GEODESY

 

تئوری پتانسل در گراویمتری و مگنتومتری کاربردی

مقدمه‌ای بر لرزه‌شناسی، زمین‌لرزه و ساختارهای زمین

 

آموزش مهارت های مهمGIS با تمرین در برنامه 

ArcGIS 10.x

 

 

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در GIS با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10.x

راهنمای کامل استفاده از بسته نرم افزاری ArcGIS 10.2 رومیزی پیشرفته همراه با تمرین

کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک

هیدروژئوفیزیک

هیدورژئوفیزیک جامع