زمین معدن طارم از زمان آغاز فعالیت حرفه ای خود تا کنون مجموعه‌ای از عملیات و کارهای اکتشافی را انجام داده‌ که از جمله مهمترین آن در زمینه‌های: پی جویی، طرح اکتشافی، گزارش پایان اکتشاف، ثبت محدوده در کاداستر، مغناطیس‌سنجی، ژئوالکتریک، ویدئومتری، رادار، مطالعات آبی و مهم‌تر از آن مطالعات و پروژه‌های علمی- دانشگاهی است. در ادامه می‌توانید به قسمتی از فعالیت‌های صورت گرفته در این شرکت دسترسی داشته‌ باشید.

 

پی‌جویی

طرح اکتشاف

گزارش پایان اکتشاف

ثبت محدوده در کاداستر

مغناطیس سنجی

ژئوالکتریک(IP,RS) در معدن

مسئول فنی معادن

کارشناسی برای تغییر  کاربری اراضی

 

مطالعات سطح آبهای زیرزمینی 

مطالعات دانشگاهی، پژوهشی-اجرایی

نقشه‌های زمین‌شناسی

نقشه‌های توپوگرافی

ویدئومتری 

 

ژئورادار GPR

لرزه نگاری