عدم تشکیل کارگاه ژئوفیزیک

کارگاه کاربردی ژئوفیزیک در مورخ 9 خرداد 97 روز چهارشنبه بدلیل استقبال اندک دانشجویان و کارمندان شرکت های مربوطه برگزار نخواهد شد.

دوشنبه 07 خرداد 1397, 12:50:00