چاپ دوم کتاب مباحث ویژه در هیدروژئوفیزیک جامع

 کتاب مباحث ویژه در هیدروژئوفیزیک جامع به چاپ دوم رسید. در این جلد توضیحات مکمل با مثال های واضح تر و مفاهیم پایه این شاخه از ژئوفیزیک کتشافی آورده شده است. 

برای دانلود فایل کتاب فوق اینجا کلیک کنید.

ارسال شده توسط Admin ﺳﻪشنبه 27 شهریور 1397, 08:18:00