زنجان، شهرک آزادگان، پارک علم و فناوری، واحد ۱۱۴

logo_TGM

مغناطیس سنجی

مگنتومتری

یکی از متداول‌ترین انواع برداشت‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی است. مغناطیس‌سنج‌ها میدان مغناطیسی زمین و عوارض باستان‌شناسی را که گاهی اوقات در اطراف خود میدان مغناطیسی دارند،‌اندازه می‌گیرند.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ