زنجان، شهرک آزادگان، پارک علم و فناوری، واحد ۱۱۴

logo_TGM

آب یابی در محدوده کشتارگاه صنعتی آندیا، شهرستان سلطانیه، استان زنجان

نقشه کشتارگاه آندیا

در این مطالعه دو سونداژ به روش IP-RS تا عمق 200 متر برداشت شد که برداشت علمی از وضعیت آبی این ناحیه است. هدف اصلی این پروژه، آشنایی با وضعیت سطح آب‌های زیرزمینی و در ادامه مثبت یا منفی ارزیابی‌شدن نقطه‌های مورد مطالعه جهت انجام عملیات حفاری در این محدوده است.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ