هدف اولیه‌ تاسیس شرکت مهندسی-مشاوره‌ای زمین معدن طارم(لیتوس)، ایجاد محلی علمی، مطمئن و دقیق برای اجرای کلیه امور اکتشافی از مشاوره و ثبت محدوده معدنی تا صدور گواهی کشف معادن، تعیین محل مناسب حفر چاه برای متقاضیان آن هم توسط جوانانی متخصص، جویای کار و با انرژی بوده است تا بتوانند در کنار کمک به متقاضیان در جهت اجرای برنامه‌ها و اهدافشان به اهداف کوتاه و بلند مدت خود نیز دست یابند.

ویدئوهای ما

آخرین پروژه‌های شرکت

Rs
photo_2024-02-05_11-21-01

انجام مطالعات دورسنجی جهت بارزسازی دگرسانی‌ها و ارائه نقطه محل‌های پیشنهادی کانی‌سازی برای محدوده‌های معدنی

آب‌یابی با استفاده از دستگاه IP & RS در استان زنجان

photo_2020-06-01_10-47-06
20220514_105046
GRx8mini-1000x676-1

مطالعات ویدئومتری چاه های آب

تامین مواد معدنی مورد نیاز کارخانه‌های فرآوری استان زنجان

اکتشاف آب‌های زیرزمینی و  معدن به روش IP & RS

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ