هدف اولیه‌ تاسیس شرکت مهندسی-مشاوره‌ای زمین معدن طارم(لیتوس)، ایجاد محلی علمی، مطمئن و دقیق برای اجرای کلیه امور اکتشافی از مشاوره و ثبت محدوده معدنی تا صدور گواهی کشف معادن، تعیین محل مناسب حفر چاه برای متقاضیان آن هم توسط جوانانی متخصص، جویای کار و با انرژی بوده است تا بتوانند در کنار کمک به متقاضیان در جهت اجرای برنامه‌ها و اهدافشان به اهداف کوتاه و بلند مدت خود نیز دست یابند.

آخرین پروژه‌های شرکت

انجام مطالعات دورسنجی جهت بارزسازی دگرسانی‌ها و ارائه نقطه محل‌های پیشنهادی کانی‌سازی برای محدوده‌های معدنی

آب‌یابی با استفاده از دستگاه IP & RS در استان زنجان

بیی

آغاز به کار همکاری شرکت زمین معدن طارم با دانشگاه زنجان

تامین مواد معدنی مورد نیاز کارخانه‌های فرآوری استان زنجان

انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش IP & RS در اکتشاف آب‌های زیرزمینی و  معدن

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ