جهت حفر چاه عمیق برای مصارف صنعتی، کشاورزی، خانگی می‌توانید به شرکت لیتوس مراجعه کرده و از تخصص همکاران در این زمینه بهره‌مند شوید.

در این بخش، فعالیت‌های شرکت در زمینه‌های مطالعات ژئوفیزیک آب‌های زیرزمینی، ویدئومتری و الکتروکاروتاژ چاه‌های آب حفاری شده، توضیح داده خواهد شد. شرکت لیتوس در نظر دارد تمام نیازهای ارباب رجوع (شخصی، دولتی) را از لحظه تصمیم‌گیری جهت حفر چاه تا بررسی وضعیت چاه‌های آبی با عمق بیشتر از 20 الی 30 متر تامین نماید.


آب: 

قبل از تصمیم‌گیری برای حفرچاه و هزینه کردن مبالغ هنگفت جهت حفاری برای آب مورد نیاز صنعتی، کشاورزی و یا شرب و بهداشت بهتر است که مطالعات ژئوفیزیک جهت بررسی سطح آب زیرزمینی انجام شود. اگرنتایج مطالعات ژئوفیزیک مثبت باشد، توصیه می‌شود که حفاری در نقاط تعیین شده صورت گیرد و در غیر این صورت حفاری توصیه نمی‌گردد.  

 

 ویدئومتری: 

ویدئومتری عملی است که پس از حفاری چاه و لوله‌گذاری آن انجام می‌شود. با این توضیح که در مورد چاه‌هایی که با روش ماشینی(ضربه‌ای- روتاری) حفاری و لوله‌گذاری شده، امکان بازرسی و کسب اطلاعات وجود دارد. با استفاده از ویدئومتری می‌توان اطلاعات کامل از داخل چاه از سطح زمین تا عمق حداکثر 300 متر(بستگی به نوع دستگاه) بدست آورد. این اطلاعات شامل نحوه لوله‌گذاری، گرفتگی شبکه‌ها، شکستگی لوله‌ها، نحوه گراول‌ریزی، سطح آب زیرزمینی، ماسه‌دهی چاه و… است. این عملیات برای تمام چاه‌ها بعد از لحظه لوله گذاری تا چاه های با عمر بالای 40 الی 50 سال قابل انجام است. با استفاده از اطلاعاتی که از ویدئومتری بدست می‌آید، می‌توان برای انتخاب عملیات کف‌شکنی، جابجایی و حفر چاه جدید تصمیم درست گرفت.  

-الکتروکاروتاژ:

کاروتاژ یکی از روشهای شناسائی وضعیت لایه‌ها و مایعات درون آن‌ها در زیرزمین و از طریق چاه حفاری شده، می‌باشد. از اطلاعات بدست آمده در تشخیص موقعیت لایه های آبدار و تفکیک آن‌ها از لایه‌های خشک و همچنین تعیین تقریبی کیفیت آب مثل شوری و سختی و … بمنظور استفاده جهت طراحی نحوه لوله گذاری مشبک و غیر مشبک، استفاده می‌شود.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ