زنجان، شهرک آزادگان، پارک علم و فناوری، واحد ۱۱۴

logo_TGM

آب

یکی از ویژگی‌های الکتریکی زمین، وجود تغییرات هدایت الکتریکی در سنگ‌ها و کانی‌ها است. این ویژگی، بکارگیری روش‌های الکتریکی را امکان پذیر ساخته است. یکی از مهمترین روشهای الکتریکی روش مقاومت ویژه می‌باشد. این روش می‌تواند اطلاعات زمین شناسی زیرسطحی سودمندی فراهم نماید که معمولاً این اطلاعات را نمی‌توان با هزینه کم، توسط روش‌های ژئوفیزیکی دیگر به دست آورد. از کاربردهای روش مقاومت ویژه تشخیص کانالهای مدفون، مطالعات آب‌های زیرزمینی، زمین لغزش و همچنین مطالعه مناطق کارستیک، حفرات طبیعی و مصنوعی زیرزمینی است.
با استفاده از روش مقاومت ویژه می‌توان به: 

1- شناسایی لایه‌های زمین از سطح تا عمق حدود 500 متری بدون حفاری

 2- تعیین بهترین محل حفر چاه آب

 3- تعیین میزان آبدهی

 4- شناسایی و تفکیک سفره‌های آب شور از شیرین

 5- تعیین حداکثر عمق حفاری 

6- تعیین عمق سنگ کف و ضخامت لایه های ابدار پرداخت. 

تعیین بهترین محل حفر چاه آبمطالعات زیست محیطی و تعیین محل مناسب جهت دفن پسماندهای خانگی و صنعتی مطالعات منابع آب در مناطق آبرفتی (اکتشاف آب، تعیین محل با تراوایی بیشتر، تعیین سطح ایستابی و عمق حفاری، به نقشه درآوردن سنگ کف، مطالعه سفره‌های آب زیرزمینی، تفکیک شوری و شیرینی آب‌های زیرزمینی) اکتشاف آب در سازند‌های سخت ( منابع آب کارستیک )

 

سایر مطالب

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ