Warning: Undefined array key "idehweb_country_codes_default" in /home/litous/public_html/wp-content/plugins/login-with-phone-number/login-with-phonenumber.php on line 2157

سایت لیتوس برای بازدیدکنندگان محترم این سایت در بخش آموزشی به معرفی کتابهای مرتبط با رشته زمین‌شناسی, ژئوفیزیک، همچنین pdf فایل‌های آموزشی دوره‌های نظام مهندسی معدن و برخی نرم‌افزارها وکتاب‌ها پرداخته است. کتاب ها و فایل ها کاملا مطالعه شده و مورد استفاده همکارن در شرکت هستند. دوستان و مخصوصا دانشجویان با مراجعه به این قسمت می توانند اطلاعات کاملی را درباره کتاب‌ها و فایل‌ها بدست آورند و بعنوان ابزار کمک آموزشی استفاده کنند.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ