1- دستگاه زلزله نگار باندپهن گورالپ

2- یک دستگاه لرزه‌نگاری 24 کاناله DMT SUMMIT II Compact با ژئوفون‌های P و S

3- یک دستگاه لرزه نگاری دانهول 4 کاناله SPSEISW

4- یک دستگاه ویدئومتری چاه به همراه کنترل پنل و وینچ با 300 متر کابل و سه پایه

5- یک دستگاه ژئوالکتریک SYSCAL-R1

6- دو دستگاه مغناطیس سنج GEM-19

7- دو دستگاه مغناطیس سنج Scintrex

8-دستگاه ژئوالکتریک IPRSW-888 (به همراه تبلت( wi-fi) و آمپرمتر)

9- دستگاه ENVY GEOPHYSICAL SYSTEM 

10- 8 الکترود فلزی و 6 الکترود برنجی و 2 عدد چکش و 4 قرقره جریان با طول 400 متر و 4عدد قرقره پتانسیل با طول 100متر

11- 4عدد بی سیم به همراه پایه شارژر 

12- GPS گارمین و چکش

13-یک دستگاه نقشه‌برداری توتال

14-سه دستگاه جی‌پی‌اس تریمبل با آنتن‌های زیفر و قابلیت RTK

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ