اطلاعات تماس

آدرس: زنجان، بلوار گاوازنگ، بلوار استاد یوسف ثبوتی، خیابان پارک علم و فناوری، ساختمان پارک علم و فناوری، طبقه اول، واحد 114، شرکت زمین معدن طارم(لیتوس)، کدپستی: 4513765701
تلفن مدیریت: 33154406-024، تلفکس: 33415476-024

ایمیل و تماس مدیرعامل: 09127441962 جلیلی، jalilisoghramahin@gmail.com

ایمیل شرکت: tgm.1392@gmail.com, tmz.litous@chmail.ir, info@litous.ir

کانال تلگرامی شرکت:  litous10369@