تمامی فعالیت‌های لیتوس در حال حاضر در8 شاخه مطالعاتی- اجرایی زیر خلاصه می‌شود:

 • پی جویی و اکتشاف
 • استخراج و بهره برداری
 • مطالعات دانشگاهی
 • بازرگانی
 • فرآوری مواد معدنی
 • ژئوفیزیک
  • مغناطیس‌سنجی
  • ژئوالکتریک(IP-RS)
  • اکتشافات لرزه‌ای
  • گرانی‌سنجی
  • آب
  • ژئورادار
 • آب و چاه
  • آب
  • ویدئومتری
  • الکتروکاروتاژ

هریک از این شاخه‌ها گستره‌ای از تخصص‌ها و فعالیت‌ها را دربر دارد؛ که در حال حاضر شرکت لیتوس بخش پی‌‌جویی و اکتشاف، ژئوفیزیک، آب و چاه و مطالعات دانشگاهی را به طور کامل راه‌اندازی نموده‌است. لیتوس اندک فعالیت‌هایی را نیز در بخش بهره‌‌برداری به ویژه طراحی و راه‌اندازی خطوط فرآوری و همچنین بازرگانی که دربردارنده خرید و فروش محدوده‌های معدنی دارای پروانه اکتشاف و گواهی کشف هستند را انجام می‌دهد.

تعرفه اکتشافات معدن سال 98 (تعرفه اکتشافات سال 99 نسبت به سال 98؛ %20 افزایش یافته است. بعد از انتشار تعرفه اکتشافات سال 99 به روز ترین را در این قسمت بارگزاری خواهیم نمود).