خدمات قابل ارائه:تهیه مقطع نازک، مقطع صیقلی، مقطع نازک-صیقلی، مقطع دوبرصیقلی، خردایش سنگ، نمونه کوبی

قبول سفارشات با درخواست کتبی و اعلام نوع خدمات و هزینه آن خواهد بود که قطعا قسمتی از هزینه به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت خواهد شد.