یکی ازمهم‌ترین زمینه‌های کاری شرکت لیتوس تهیه طرح‌های اکتشافی و گزارش پایان اکتشاف است.

طرح اکتشاف با هدف کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌­گذاری، افزایش سرعت عملیات و در نهایت، بهینه نمودن کلیه اقدامات اکتشافی است.

طرح اکتشاف شامل برنامه­‌های زمان­بندی شده و هدف­دار می­‌باشد که مراحل مختلف مورد نیاز در انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه خاص، در آن مورد بحث و بررسی قرار می­‌گیرد، که کلیه هزینه­‌ها در هر مرحله به طور جداگانه قید می­‌گردد و دارنده پروانه را جهت انجام دقیق و علمی عملیات اکتشافی راهنمایی می­‌نماید.

گزارش پایان اکتشاف نتیجه تمامی فعالیت‌های اکتشافی که در بازه زمانی مشخص شده در طرح اکتشاف از لحظه صفر تا آخر که جهت صدور گواهی کشف در اختیار سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قرار می‌گیرد.

Pdf اصول تهیه طرح‌های اکتشافی

 معدن داران وفعالان در حوزه معدن میتوانند جهت دریافت مشاوره و تهیه موارد فوق با کارشناسان لیتوس ارتباط بگیرند.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ