معرفی شرکت

فعالیت‌های اصلی شرکت در زمینه پی‌جویی، اکتشاف، مطالعات تخصصی ژئوفیزیک در بخش‌های زمین‌شناسی، معدن، آب و پسماند و نهایتا بازرگانی معدن و مواد معدنی و مطالعات دانشگاهی بصورت همکاری با اساتید در راستای تعریف پروژه‌های مشترک کارشناسی ارشد و دکترا است. در حال حاضز بخش‌های مربوط به اکتشافات، پی‌جویی و بازرگانی مواد معدنی و مطالعات دانشگاهی به‌ طور کامل آغاز شده‌است و در آینده نزدیک ژئوتوریسم، گوهر و  دیگر زیرشاخه‌های مرتبط دیگر نیز افزوده خواهد‌ شد.

جهت معرفی شرکت عناوین زیر خدمتتان ارائه شده‌است.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ