آشنایی با برخی کتب علمی زمین‌شناسی، معدن و شاخه‌های مرتبط. در صورت نیازمندی می‌توانید به کتایخانه شرکت لیتوس مراجعه نمایید.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ