زمین معدن طارم از زمان آغاز فعالیت حرفه ای خود تاکنون مجموعه‌ای از عملیات و کارهای اکتشافی را انجام داده‌ که از جمله مهمترین آن در زمینه‌های: پی جویی، طرح اکتشافی، گزارش پایان اکتشاف، ثبت محدوده در کاداستر، مغناطیس‌سنجی، ژئوالکتریک، ویدئومتری، ژئورادار، مطالعات آبی و مهم‌تر از آن مطالعات و پروژه‌های علمی- دانشگاهی است. در ادامه می‌توانید به قسمتی از فعالیت‌های صورت گرفته در این شرکت دسترسی داشته‌ باشید.

 

لرزه نگاری

کارشناسی برای تغییر کاربری اراضی

ژئوالکتریک(IP&RS) در معدن

 

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ