زمین معدن طارم از زمان آغاز فعالیت حرفه ای خود تا کنون مجموعه‌ای از عملیات و کارهای اکتشافی را انجام داده‌ که از جمله مهمترین آن در زمینه‌های: پی جویی، طرح اکتشافی، گزارش پایان اکتشاف، ثبت محدوده در کاداستر، مغناطیس‌سنجی، ژئوالکتریک، ویدئومتری، رادار، مطالعات آبی و مهم‌تر از آن مطالعات و پروژه‌های علمی- دانشگاهی است. در ادامه می‌توانید به قسمتی از فعالیت‌ های صورت گرفته در این شرکت دسترسی داشته‌ باشید.

لرزه نگاری
کارشناسی برای تغییر کاربری اراضی