زنجان، شهرک آزادگان، پارک علم و فناوری، واحد ۱۱۴

logo_TGM

یک دستگاه ویدئومتری چاه به همراه کنترل پنل و وینچ با 300 متر کابل و سه پایه

سایر مطالب

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ