آزمایشگاه تهیه مقاطع


مقطع صیقلی: نمونه‌ای که به کمک مواد ساینده و صیقل دهنده به گونه‌ای صیقل داده می‌شود که خصوصیات نوری
.کانی‌های فلزی (کانه‌ها) با میکروسکوپ نور انعکاسی در آن قابل مطالعه باشد
مقطع نازک: قطعه‌ای از سنگ که آن را بر روی لام می‌چسبانند و با پودرهای ساینده سایش می‌دهند تا به ضخامت 30
میکرون برسد. در این مقاطع خصوصیات نوری کانی‌های شفاف با میکروسکوپ نور عبوری قابل مطالعه است (کنترل ضخامت
.مناسب با بررسی رنگ بیرفرنژانس کانی کوارتز که رنگ خاکستری سری اول جدول سری رنگ نیوتن است انجام میگیرد)
مقطع نازک صیقلی: مقطع نازکی که سطح خارجی آن به نحوی صیقل داده شده است که هم با میکروسکوپ نور عبوری و
هم انعکاسی قابل مطالعه است. از این مقاطع برای شناسایی همزمان کانی‌های شفاف و اپک در مطالعات کانسنگ‌ها و تعیین توالی پاراژنتیک استفاده می‌شود

مقطع دوبر صیقل (ویفر): برش نازک کانیهای شفاف به ضخامت 60 تا 200 میکرون که هر دو سطح آنها به گونه‌ای
صیقل داده شده که سیالات درگیر در آن قابل مشاهده و مطالعه است. ضخامت نهایی ویفر به شفافیت کانی میزبان، ضریب شکست آن، اندازه و فراوانی سیالات درگیر بستگی دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ